Zvlášní poděkování

Zvlástní poděkování popis
  • Děkuji panu Petru Žydkovi za správu mých počítačů a jiné elektroniky.  Například mi dokázal opravit počítač s dotykovou obrazovkou. V autorizovaném servisu mi řekli, že takový starší model již neopravují a neopraví. 
  • Také nám dobře zrevidoval a optimalizoval pojistné smlouvy od pojišťovny Kooperativa.

Rád bych chtěl poděkovat svým rodičům Františkovi a Marii Hejhalovým, kteří mě v těžké životní situaci podporují a povzbuzují. Též za to, že se rozhodli se o mě starat v domácí péči a dělají k tomu potřebné kroky. Vím, že udělat toto rozhodnutí pro Vás nebylo vůbec jednoduché, a proto bych Vám chtěl za to moc poděkovat. Váš syn Pavel


Chtěl bych zde také poděkovat MUDr.Dvořákovi za jeho obětavost, kterou věnoval při vyřizování mojí domácí péče.


Dále bych zde chtěl poděkovat MUDr.Bernotové, za to, že převzala odborný garant nad mojí domácí péči.


Chtěl bych tu také poděkovat Petru Čermákovi za vytvoření a spravovaní těchto webových stránek.


Touto cestou bych chtěl poděkovat Jiřímu Kaplanovi, který mi financuje doménu.


Syndikovat obsah