Výzkum kmenových buněk

Co jsou to kmenové buňky?

Kmenové buňky jsou základními stavebními bloky organizmu. Zárodek, který se po početí dělí a putuje směrem k děloze, kde se poté uhnízdí, tvoří buňky „schopné všeho“. V 15. den vývoje zárodku začíná specializace těchto buněk na nervové a mozkové buňky, svalové buňky, buňky pokožky atd. V těchto buňkách se aktivují jednotlivé etapy genetického materiálu (tzv. DNK), a tím se stanou schopnými vykonávat své specifické úkoly v dělbě práce mezi orgány a tkáněmi. Specializující se buňky ztrácejí svoji „všehoschopnost“. V průběhu vývoje zárodku se však zachová i malý počet těchto „všehoschopných“ buněk, které nazýváme tkáňovými kmenovými buňkami.
 

Více o kmenových buňkách naleznete na těchto stránkách

Nejenom lékařská věda, ale především nemocní a postižený vkládáme do výzkumu kmenových buněk velké naděje. Kmenové buňky patří do kategorie „regenerativní medicíny“, náhrady nebo opravy poškozených nebo ztracených tkání. Všeobecně jde o zkoumání embryonálních kmenových buněk nebo kmenových buněk kostní dřeně.

Výzkum by mohl jít podstatně rychleji, ale bohužel chybí finanční prostředky a podpora politiků.
Proto zde byla založena nadace ŠANCE 21. Pokud Vás zajíma činost této nadace a chtěli by jste nějakým způsobem pomoci klikněte zde

.