Odkazy

Po dlouhých peripetiích, které jsme museli za poslední rok zažít, kdy moji rodiče zažádali pro mě o domácí péči, jsem se rozhodl udělat na svých stránkách tento seznam odkazů, kde bych rád tuto cestu dalším stejně postiženým lidem ulehčil.

Zajímavé stránky, pro nás kvadruplegiky o výzkumu kmenových buněk. Více na www.sance21.cz

Kolekci květin, kterou jsem namaloval ústy, jsme odeslali do nakladatelství ÚMUN s.r.o Liberec (malířů s tělesným postižením malujících ústy a nohama). Tato kolekce byla odeslána do sídla mezinárodní organizace v Lichtenštejnsku, budou-li se líbit. Obrázky se líbily a byl jsem přijat do této organizace.  Kontakt:

Uveřejňuji zde odkaz na tento super přístroj, který nám, kvadruplegikum, umožní číst knihy aniž bychom museli obtěžovat někoho druhého. Bohužel problém je ve financování tohoto přístroje. Jeho cena je 6200 eur.

Od vedoucí fyzioterapie, paní Faltýnkové, z nadace PARAPLE, jsme se dozvěděli o VOJTOVĚ metodě. Je to rehabilitační cvičení na podporu dýchání. 

Nadace CHARTY 77 nám umožnila zřídit při kontě BARIERY podúčet na sbírku finančních darů na koupi potřebných pomůcek k domací péči, kterou nehradí stát ani pojišťovny. Tato nadace vystaví potvrzení k odpisu z daní.

Obvodní doktorka nám nabídla pomoc, jako odborný garant při domácí péči.

Nadace ADRA uskutečnila sbírku na koupi koupacího vozíku.

Koupací vozík nabízejí tyto firmy: PROMAERHA a SORALHANZLIK. Firem je podstatně více, ale tyto firmy nám nabídli vozík se slevou.

Přes pojišťovnu jsem dostal mechanický vozík, ale časem můj ošetřující lékař v nemocnici sepsal žádost na zdravotní pojišťovnu o elektrický vozík, který mohu řídit bradou. Musel jsem podstoupit různá vyšetření, než jsme žádost odeslali. Mechanický i elektrický vozík mám od firmy MEYRA

Z novin získali rodiče informaci na nestátní zařízení AMBULATORIUM v Brně. Je to pracoviště, které se specializuje na fyzioterapii a léčebnou rehabilitací. Pomocí přístroje na bázi EMG se posilují nervové vzruchy, které nebyly porušeny. Více na www.imf-terapie.cz.

Syndikovat obsah